Naturskolan

Naturskolan - vi lär in ute

På naturskolan upplever barnen mångfalden i naturen och grunden läggs för ett sunt friluftsliv. Inlärningen stärks genom att samma sak lärs in både ute och inne. Att lära sig om kretslopp och samband i naturen ger barnen en förståelse för samhället och naturen omkring dem.

I sin karaktär är naturskolan ämnesöverskridande, upplevelsebaserad och tematisk. Iakttagelse och den vardagsnära observationen är ofta vår utgångspunkt. Barnens färdigheter tränas och barnen blir mer kompetenta och självförtroendet stärks. Hela kroppen och alla sinnen används. Barnen rör sig mycket och många olika inlärningsstilar används. Det gör att många barn blir aktiva och involverade. Deras sinnen öppnas och nyfikenheten stimuleras. Barnen upplever att det är roligt, tiden går fort och de får känna att de duger.

Barnen går fyra år på naturskolan. I förskoleklass och ettan en gång i veckan.  I tvåan och trean går de varannan vecka. I förskoleklassen och ettan är det iakttagelsen och färdighetsträningen som är central, för att i tvåan lära sig se samband och orsakssamband. I trean är det samhället, historia och människokroppen som blir det centrala.

Mer information om naturskolan kan ni läsa nedan

Naturskolan på pluggparadiset (PDF, 60 KB)

14 augusti 2018