Naturskolan

Naturskolan - vi lär in ute

På naturskolan upplever barnen mångfalden i naturen och grunden läggs för ett sunt friluftsliv. Inlärningen stärks genom att samma sak lärs in både ute och inne. Att lära sig om kretslopp och samband i naturen ger barnen en förståelse för samhället och naturen omkring dem.

I sin karaktär är naturskolan ämnesöverskridande, upplevelsebaserad och tematisk. Iakttagelse och den vardagsnära observationen är ofta vår utgångspunkt. Barnens färdigheter tränas och barnen blir mer kompetenta och självförtroendet stärks. Hela kroppen och alla sinnen används. Barnen rör sig mycket och många olika inlärningsstilar används. Det gör att många barn blir aktiva och involverade. Deras sinnen öppnas och nyfikenheten stimuleras. Barnen upplever att det är roligt, tiden går fort och de får känna att de duger.

Åk 1-3 har naturskola en gång i veckan. Iakttagelsen och färdighetsträningen har en central del i kunskapsinlärningen. 

Naturskolan puffbild 1.JPG

Miljöbilder-2014_08_21_6692-300x300.jpg

Uppdaterad: