Elevråd

Genom arbetet med kontinuerliga klassråd och elevråd ges eleverna verktyg för att lära sig hur demokratiska beslut fattas och följs upp.

Vi har ett aktivt elevråd som träffas under våra "rådveckor" ca en gång i månaden. Elevrådsmötena hålls av en ordförande i årskurs 6 med stöd av en ansvarig pedagog. Alla klasser har en klassrepresentant som tar upp frågor och idéer som kommit upp på klassrådet från klassen. Elevrådet har en sekreterare som skriver protokoll på varje möte.

Exempel på frågor som elevrådet varit med och påverkat är skolgårdens utformning, rastaktiviteter, rörelsebana, olika turneringar, teckningstävlingar, elevhälsofrågor och olika temadagar. De frågor som rör skolgårdens sportaktiviteter diskuteras främst i sportrådet som består av två klassrepresentanter per klass och leds av två pedagoger. Vi har även ett fritidsråd som behandlar frågor som rör fritids. 

På skolan har vi även ett matråd där vi diskuterar frågor som rör matsalen. 

Uppdaterad: