Våra förstelärare

Förstelärarna leder arbetet med att säkra undervisningsmetoder som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, och de utvecklar samarbete som främjar elevers lärande. De arbetar även med att utveckla kollegialt lärande kring måltolkning och planering, klassrumspraktik anpassad efter elevers varierande behov, utvärdering och bedömning och digitala lärresurser. 

Förstelärare

Susanna Iwarsson

Förstelärare

Anna Bromark

Förstelärare

Sara Naess
Uppdaterad: