Fritids

Fritidsparadiset

Pluggparadisets fritidshem Fritidsparadiset består av två avdelningar: Årskurs F-1 och 2-3. F-1 har sin entré vid förskoleklasserna, och årskurs 2-3 har sin entré under skolgårdsklockan. Under rådande pandemirestriktioner är merparten av vår verksamhet förlagd utomhus. Då finns veckans aktiviteter uppsatta i form av ett bildschema på glasrutan bredvid de båda fritidsentréerna. Varje klass har en gruppansvarig som du i första hand kontaktar vid frågor gällande fritids:

Förskoleklass A: Mathias Sjöberg: mathias.sjoberg@skola.uppsala.se

Förskoleklass B: Henrik Eriksson: henrik.eriksson2@skola.uppsala.se

1A: Monica Andersson: monica.andersson3@skola.uppsala.se

1B: Safinaz Khalil: safinaz.khalil@skola.uppsala.se

2A: Jessica Sjöblom: jessica.sjoblom@skola.uppsala.se

2B: Sophia Wadskog: sophia.wadskog@skola.uppsala.se

3A: Marie Wennerberg: marie.wennerberg@skola.uppsala.se

3B: Susanne Wahlström: susanne.wahlstrom@skola.uppsala.se

Eleverna erbjuds varierande aktiviteter både inomhus och utomhus, inom avdelningen och tillsammans med elever från grannavdelningen. Upplägget gör så att fler elever lär känna varandra över klass- och årskursgränserna, och de yngre barnen får hjälp och lekvägledning av de äldre. Barnen får även möjlighet att lära känna all fritids personal vilket skapar en ökad trygghet både på raster och under fritidstid.  

Verksamhetens planering utgår från Lgr11, men Fritidsparadiset lägger stor vikt vid att eleverna ska vara delaktiga i verksamhetens utformning. Vi har Fritidsråd en gång per månad och ett tätt samarbete med skolans ledning, Elevrådet, Matrådet och Sportrådet. Utöver detta får eleverna alltid komma med idéer och förslag! Vi värnar om den fria leken både ute och inne där eleverna vässar en mängd förmågor såsom hänsynstagande, empati, kompisstrategier, turtagning och kreativt tänkande.

Morgonfritids

Fritids öppnar klockan 6.30 varje dag. Frukost serveras mellan 6.30 – 7.00 till de elever som har behov av detta. Anmälan till frukost görs via blankett.

Kontakta Emmelie Wall: emmelie.wall@skola.uppsala.se

Mellan klockan 7.45 – 8.15 är det morgonrast. Under denna tid finns det rastvärdar på skolgården.

Kläder efter väder

Fritids är utomhus i alla väder. Det är därför viktigt att ditt barn har kläder efter väder samt ombyte på sin hylla. Är det väldigt varmt ute får de gärna ta med sig vattenflaska och solskyddande kläder/huvudbonad/kräm.

Skola24

Ser du personal som går runt med en mobil i högsta hugg? Denna personal har ofta en rosa väst på sig och är fritids in- och utcheckare. Fritidsparadiset har digitala elevlistor med barnens lämnings- och hämtningstider i Skola24. Där finns även kontaktuppgifter till er vårdnadshavare samt möjligheten för er att lämna meddelanden till oss i personalen -  till exempel om ditt barn ska gå hem själv eller tillsammans med en kompis. Observera att vi skickar hem elever som ska gå hem själv vid klockslagen hel och halv. Om du stöter på problem med registreringen kontakta vår administratör Theresa: theresa.gustafsson@uppsala.se

Klicka här för att läsa om hur du loggar in och registrerar tider på skola 24.

Varmt välkomna till oss på Fritidsparadiset!

Samordnare för fritids är Jessica Sjöblom. Om du undrar över något tar du i första hand kontakt med ditt barns fritidspersonal.

För generella frågor kontaktar du Jessica som nås på telefonnummer
072-246 09 01 alt. jessica.sjoblom@skola.uppsala.se

Kontakta oss på fritids

Fsk-1 072-220 48 32

Åk 2-3 072-246 09 01 (öppning- och stängningsnummer)

Uppdaterad: