Skolkurator

Mitt namn är Johanna Sedin och jag arbetar som skolkurator på Pluggparadiset sedan höstterminen 2015.

Mina arbetstider är onsdagar 8.00-15.00 och fredagar 8.00-14.00 . Du kan nå mig på telefon 076-7797465 eller på e-post johanna.sedin@uppsala.se.

Min huvudsakliga arbetsuppgift är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande på skolan. Som kurator erbjuder jag hjälp och stöd när bekymmer eller problem uppstått på skolan, i hemmet eller på fritiden.

Du är varmt välkommen att höra av dig till mig vid behov eller vid frågor!

Johanna Sedin

Skolkurator
16 oktober 2017