Fritids

Kontakt fritids

Fsk-1 072-220 48 32

Åk 2-3 072-246 09 01 (öppnings- och stängningsnummer)

Svarar i telefonen efter kl. 13:30

Marie Wennerberg

Barnskötare

Jessica Sjöblom

Lärare fritidshem

Monica Andersson

Fritidsledare

Stina Elofsson-Kallio

Barnskötare

Susanne Wahlström

Elevassistent

Klara Molin

Elevassistent

Emmelie Wall

Barnskötare

Sophia Wadskog

Fritidshemsassistent

Henrik Eriksson

Lärare fritidshem

Anneli Frisk

Barnskötare

Mathias Sjöberg

Fritidshemsassistent

Emilia Laurén

Elevassistent

Villemo Rehn

Elevassistent

Farahnaz Zareeimahmoudabadi

Elevassistent

Safinaz Khalil

Fritidshemsassistent
Uppdaterad: