Fritids

Marie Wennerberg

Fritidspersonal/assistent

Jessica Sjöblom

Utvecklingsledare fritids/assistent

Monica Andersson

Fritidspersonal/assistent

Stina Elofsson-Kallio

Fritidspersonal

Ulla Dahlström

Fritidspersonal/assistent

Annica Simonsson

Fritidspersonal/assistent

Susanne Wahlström

Fritidspersonal/assistent

Anneli Frisk

Fritidspersonal

Klara Molin

Fritidspersonal/assistent

Mariselena Guglielmi

Fritidspersonal/assistent

Emmelie Wall

Fritidspersonal/assistent

Sophia Wadskog

Fritidspersonal/assistent

Markus Fransson

Fritidspersonal/assistent

Carin Hagman

Fritidspersonal/lärarassistent
13 september 2018