Arbetslag Fritids

Kontakt fritids

Fsk-1 072-220 48 32

Åk 2-3 072-246 09 01 (öppnings- och stängningsnummer)

Svarar i telefonen efter kl. 13:30

Marie Wennerberg

Barnskötare

Jessica Sjöblom

Lärare fritidshem

Monica Andersson

Fritidsledare

Stina Elofsson-Kallio

Barnskötare

Susanne Wahlström

Elevassistent

Klara Molin

Elevassistent

Emmelie Wall

Barnskötare

Sophia Wadskog

Fritidshemsassistent

Henrik Eriksson

Lärare fritidshem

Alina Sonesson

Fritidshemsassistent

Anneli Frisk

Barnskötare

Mathias Sjöberg

Fritidshemsassistent
Uppdaterad: