Verksamheter

Pluggparadiset är 2-parallelligt. 

Skolan är uppdelad i tre arbetslag. F-3, 4-6 och fritids. 

För barnen som går i förskoleklass och har barnomsorg fortsätter dagen i samma lokaler efter skoldagens slut. Åk 1 ansluter till dessa lokaler efter skoldagens slut, men även ikringliggande lokaler. 

För barnen som går i åk 2-3 håller de till i ikringliggande klassrum. 

På skolan är vi stolta över vår naturskola där barnen upplever mångfalden i naturen och grunden läggs för ett sunt friluftsliv. Inlärningen stärks genom att samma sak lärs in både ute och inne. Att lära sig om kretslopp och samband i naturen ger barnen en förståelse för samhället och naturen omkring dem. Läs mer här

2010 blev Pluggparadiset en certifierad hälsofrämjande skola vilket innebär att vi jobbar aktivt med hälsa i alla former, aktiviteter, förhållningssätt och synsätt. Detta är något som genomsyrar alla våra verksamheter.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamheter