Verksamheter & årskurser

På Pluggparadiset finns idag två förskoleklasser, två ettor, två tvåor, tre treor, två fyror och två femmor. 

Skolan är uppdelad i fyra arbetslag. Förskoleklass, 1-3, 4-5 och fritids. 

För barnen som går i förskoleklass och har barnomsorg fortsätter dagen i samma lokaler efter skoldagens slut.

För barnen som går i åk 1-3 håller de till i kärnhuset, musikhuset och ikringliggande klassrum. 

2010 blev Pluggparadiset en certifierad hälsofrämjande skola vilket innebär att vi jobbar aktivt med hälsa i alla former, aktiviteter, förhållningssätt och synsätt. Detta är något som genomsyrar alla våra verksamheter.

16 augusti 2017