Övrig personal

Lars Jonsson

Vaktmästare

Matilda Kreuger

Skolkurator

Sophia Ekstav

Skolsköterska

Karin Wallén

Skolpsykolog

Maria Lilja

Logoped
Uppdaterad: