Övrig personal

Lars Jonsson

Vaktmästare

Ewa Johansson

Skolsköterska

Lotta Högdahl

Matsalen

Johanna Sedin

Skolkurator

John Repic

Skolpsykolog
16 augusti 2017