Hälsa

Vi på Pluggparadiset jobbar för en hälsofrämjande skola. En hälsofrämjande skola är en skola där elever, föräldrar och personal trivs och mår bra. Det är en skola där man tar hand om varandra, sin skola och ser möjligheterna. För att nå dit måste alla hjälpas åt. Elevernas och personalens goda hälsa är en viktig förutsättning för inlärning. Vi tror att om vi enar skolan mot ett och samma mål är det en drivkraft för gemenskap och utveckling.

På höstterminen har vi en hälsovecka där vi bland annat har röris, gör rörelsebanor och skoljogg. På vårterminen har vi en hälsomånad där vi bland annat gör en cykelbana, hopprep till musik på skolgården m.m.

Under höstterminen 2018 var vi pilotskola för Uppsala kommuns projekt "puls för ökad inlärning". Vi jobbar för att eleverna ska få chansen att utöver idrottsundervisningen röra på sig varje dag och arbetet fortsätter såklart! 

Vi är glada deltagare i trivselledarprogrammet. Varje rast erbjuds eleverna olika aktiviteter ledda av en trivselledare som inte är vilka personer som helst, utan elever som frivilligt har anmält sig att vara trivselledare.

Uppdaterad: