Skolsköterska

Jag heter Sophia Ekstav och arbetar som skolsköterska på Pluggparadiset sedan höstterminen 2018.

Jag arbetar på Pluggparadiset eftermiddagar onsdagar, torsdag-fredag jobbar jag heldag. 

Du som elev eller vårdnadshavare är välkommen att kontakta mig vid frågor som rör barn och ungas hälsa. Jag utför enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov.

Kontakt med skolläkare sköts via skolsköterskan.

Hälsobesök och vaccinationer

Jag arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer. Du kan läsa mer om barnvaccinationsprogrammet på Folkhälsomyndighetens hemsida. I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. Alla elever erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, årskurs 2, 4 och 7 samt första året på gymnasiet.

 

Sophia Ekstav

Skolsköterska
Uppdaterad: