Skolsköterska

Jag heter Sophia Ekstav och arbetar som skolsköterska på Pluggparadiset.

Hälsobesök och vaccinationer

Jag arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer. I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. Alla elever erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, årskurs 2 och 4. Du kan läsa mer om barnvaccinationsprogrammet på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Du som elev eller vårdnadshavare är välkommen att kontakta mig vid frågor som rör barn och ungas hälsa. Jag utför enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov.

Skolläkare

Tid till skolläkare bokas via skolsköterskan.

Jag arbetar på Pluggparadiset onsdag eftermiddag och på torsdagar och fredagar arbetar jag heldag. 

Sophia Ekstav

Skolsköterska
Uppdaterad: