Skolsköterska

Jag heter Ewa Johansson och arbetar 50 % på Pluggparadiset som skolsköterska.

Elevhälsa är ett verksamhetsområde där medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska insatser ingår. Arbetet med elevhälsa ska i första hand vara förebyggande och ha en hälsofrämjande inriktning. Fokus bör ligga på att skapa en så positiv lärandemiljö som möjligt för alla elever, vare sig eleven är i behov av särskilt stöd och hjälp för sitt lärande eller inte. 

Du som elev eller vårdnadshavare är välkommen att kontakta mig vid frågor som rör barn och ungas hälsa. Jag utför enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov. Min främsta arbetsuppgift är hälsobesök och vaccinationer, vilket gör att det kan vara svårt att nå mig, men det går alltid bra att kontakta mig via e-post.

Hälsobesök

Jag arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer. Du kan läsa mer om barnvaccinationsprogrammet på Folkhälsomyndighetens hemsida. I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. Alla elever erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, årskurs 2, 4 och 7 samt första året på gymnasiet.

Skolsköterskans arbetstider

Tisdag jämn vecka 8.00-16.30 öppen mottagning 11.00-11.30
Onsdag 8.00-16.30 öppen mottagning 11.00-11.30
Torsdag 8.00-16.30 öppen mottagning 11.00-11.30

Skolsköterskan arbetar nära eleverna

Alla Uppsala kommuns skolor har en egen skolsköterska och tillgång till skolläkare. Skolsköterskan är en viktig del i elevhälsosarbetet och ingår i skolans elevhälsoteam.

Informationen förs inte vidare

Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt. 

Ewa Johansson

Skolsköterska
16 augusti 2017