Skolsköterska

Från höstterminen 2018 är vi två skolsköterskor som arbetar på Pluggparadiset, Sophia Ekstav och Eva Forsberg.

Du som elev eller vårdnadshavare är välkommen att kontakta oss vid frågor som rör barn och ungas hälsa. Vi utför enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov.

Kontakt med skolläkare sköts via skolsköterskan.

Hälsobesök och vaccinationer

Vi arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer. Du kan läsa mer om barnvaccinationsprogrammet på Folkhälsomyndighetens hemsida. I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. Alla elever erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, årskurs 2, 4 och 7 samt första året på gymnasiet.

Skolsköterskans arbetstider

Tisdag 8.00-16.30 (Eva)

Onsdag 12.30-16.30 (Sophia)

Torsdag 8.00-16.30 (Sophia)

Öppen mottagning tisdagar och torsdagar kl. 11.00-11.30

 

Sophia Ekstav

Skolsköterska

Eva Forsberg

Skolsköterska
4 september 2018