IKT

Informations- och kommunikationsteknik

IKT är en naturlig del av det pedagogiska arbetet på vår skola. Vi arbetar med IKT i alla årskurser och i alla skolämnen. Det är av stor vikt för oss att eleverna på Pluggparadiset lämnar oss i åk 6 med en förtrogenhet med ny teknik. Där ingår också att eleverna ska känna till hur man tänker källkritiskt och vara medvetna om nätetik.

På skolan har vi en digitaliseringsgrupp som driver den pedagogiska delen med personalen. Vi jobbar efter en digitaliseringsplan. Den uppdateras kontinuerligt utefter samhällets utveckling och efterfrågan. 

På skolan har vi god tillgänglighet till digital utrustning. Åk F-2 en till två och åk 3-6 en till en. Åk 6 har tillgång till en egen dator. Vi har projektorer och dokumentkameror i samtliga undervisningssalar. 

 

Uppdaterad: