IKT

Informations- och kommunikationsteknik

IKT är en naturlig del av det pedagogiska arbetet på vår skola. Vi arbetar med IKT i alla årskurser och i alla skolämnen. Det är av stor vikt för oss att eleverna på Pluggparadiset lämnar oss i åk 5 med en förtrogenhet med ny teknik. Där ingår också att eleverna ska känna till hur man tänker källkritiskt och vara medvetna om nätetik.

På skolan har vi god tillgänglighet till digital utrustning. Vi har 55 bärbara elevdatorer, 60 iPads samt projektorer och dokumentkameror i samtliga undervisningssalar.

Vi har en IKT-grupp som arbetar aktivt med IKT-utveckling och handledning av personal och elever. 

Uppdaterad: