Måldokument

Här kan ni ta del av skolverkets kursplan för fritidshemmet.

Uppdaterad: