Välkommen till Pluggparadiset

Pluggparadiset är en kommunal F-6 skola. Skolan ligger i en naturskön miljö med närhet till Fyrisån och bad, elljusspår och bibliotek. Skolan har ett fritidshem, uppdelat i tre avdelningar, som är väl integrerad med övrig skola. Skolan har ca 45 medarbetare med god utbildning och erfarenhet för sitt arbetsområde.

Pluggparadiset är en skola där elever och medarbetare trivs och mår bra. Skolan har ett högt söktryck vilket gör att vi har maximalt antal elever i de flesta klasserna, dvs 28 elever/klass. 75% av elevernas vårdnadshavare har eftergymnasial utbildning och det socioekonomiska förhållanden i området gör att skolan har ett lågt strukturstöd.

Det finns ett väl utvecklat samarbete med övriga skolor i området både bland skolledare och lärare. Skolan leds av en rektor och biträdande rektor och är organiserad i en arbetsorganisation och i en utvecklingsorganisation. Skolan har ett väl fungerande elevhälsoteam med representation från samtliga kategorier utifrån skollagens krav. Skolan har goda resultat och ett väl utvecklat samarbete med vårdnadshavare. Elevernas trygghet, lärande och kunskapsutveckling står i fokus.

Skolan har ett eget tillagningsskök. 

Pluggparadisets vision

På vår skola får man kunskaper för livet. På vår skola är alla trygga.

Verksamhetsidé

Vi är en skola där lärande, kunskap och nyfikenhet är i fokus, där alla känner trygghet och arbetsglädje, där vi har ett gott och respektfullt samarbete mellan hem och skola, där alla elever och vuxna verkar utifrån skolans värdegrund.

Det här är vi bäst på: att vara engagerade och bry oss om våra elever, att all personal tar ansvar för alla elever, att ge våra elever goda möjligheter till stöd på väg mot målen, att ha god kompetens och erfarenhet inom skolans alla områden.