Välkommen till Pluggparadiset

Pluggparadiset är en F – 5 skola. Elevantalet är ca 340 elever fördelade på 13 klasser inom grundskolan. Speciallärare och ”Kärnhuset” tar emot elever i behov av särskilt stöd. Elever med annat modersmål än svenska får extra stöd av lärare i SVA (svenska som andraspråk).

På skolan finns skolbarnsomsorg för elever i skolår F – 3. Ca 220 elever finns inskrivna i skolbarnsomsorgen.

Skolan har eget tillagningskök.

Vi är en skola där

  • alla elever ska känna sig trygga
  • lärande och kunskapsutveckling står i fokus
  • vi värnar om ett gott och respektfullt samarbete med vårdnadshavare

Skolskjuts

Kontakta antagningsenheten

Telefon: 018-727 08 00 måndag–fredag 9.30-11.30

E-post: antagning.skolskjuts@uppsala.se

Ansökan om skolskjuts

16 augusti 2017