Skolans regler

På Pluggparadiset

• kommer vi i tid.
• använder vi ett vårdat språk som betyder att vi inte svär och säger elaka saker.
• leker vi innanför skolgårdsgränserna.
• går vi ut på rasterna.
• går vi hem eller till fritids efter skoldagens slut.
• klättrar vi enbart i klätterställningen.
• stänger vi av mobiltelefonerna.
• kastar vi inget på varandra.
• är jag mot andra som jag vill att andra ska vara mot mig.
• är vi rädda om varandra, varandras och skolans saker samt skolans lokaler.

(Observera att skolan inte har någon försäkring som täcker förlust eller
skada av mobiltelefon)

Konsekvenser

Vid brott mot våra regler gör skolans personal de insatser som krävs i
följande ordning:

• Samtal med eleven.
• Vårdnadshavare kontaktas.
• Eleven kallas till samtal med rektor.
• Vid upprepade brott mot reglerna kallas eleven tillsammans med
vårdnadshavare till samtal med rektor och berörd personal.
• Ärendet bereds i elevhälsoteamet.

Rektor/Elevrådet

Storvreta i september 2020

Uppdaterad: