HBTQ

Uppsala kommuns elevhälsa är hbtq-diplomerad. Nedan kan ni läsa mer information om vad hbtq-diplomeringen innebär.

14 augusti 2018