Välkommen till Pluggparadiset

Pluggparadiset är en F-5 skola med ca 355 elever. Skolan har ett fritidshem som är väl integrerad med övrig skola. På fritidshemmet finns ca 220 barn.

Pluggparadiset är en skola där elever och medarbetare trivs och mår bra. Det finns ett utvecklat samarbete med övriga skolor i området både bland skolledare och lärare. Ledningen på skolan består av rektor och biträdande rektor. Skolan har goda resultat och ett väl utvecklat samarbete med föräldrar.

Vi är en skola där alla elever ska känna sig trygga. Lärande och kunskapsutveckling står i fokus och vi värnar om ett gott och respektfullt samarbete med vårdnadshavare.

Skolan har ett eget tillagningsskök. 

Skolskjuts

Kontakta antagningsenheten

Telefon: 018-727 08 00 måndag–fredag 9.30-11.30

E-post: antagning.skolskjuts@uppsala.se

Ansökan om skolskjuts

Uppdaterad: