Skolråd

Skolrådet består av rektor, representant från varje klass, samt en representant från varje arbetslag på skolan. Skolrådet träffas två gånger per termin kl. 18.30-20.00. Frågor som ska behandlas ska vara av betydelse för elever, vårdnadshavare och verksamhet. Vid större förändringar presenterar rektor ett förslag och ger rådet tillfälle till synpunkter innan beslut tas. Tanken är också att skolrådet ska vara ett bollplank för rektor och skolans personal.

Senaste skolrådsprotokoll

Protokoll 2019-11-26 (PDF, 164 KB)

Protokoll 2019-09-17 (PDF, 141 KB)

Protokoll 2019-04-24 (PDF, 384 KB)

Protokoll 2019-02-27 (PDF, 82 KB)

Protokoll 2018-11-28 (PDF, 192 KB)

Protokoll 2018-04-18 (PDF, 343 KB)

Protokoll 2018-02-28 (PDF, 74 KB)

Protokoll 2017-10-04 (PDF, 189 KB)

Protokoll 2017-04-19 (PDF, 86 KB)

Protokoll 2017-02-15 (PDF, 310 KB)

Protokoll 2016-11-23 (PDF, 162 KB)

Protokoll 2016-10-05 (PDF, 62 KB)

Protokoll 2016-04-21 (PDF, 190 KB)

Protokoll 2016-02-10 (PDF, 280 KB)

Protokoll 2015-11-25 (PDF, 234 KB)

Protokoll 2015-09-30 (PDF, 348 KB)

Protokoll 2015-04-22 (PDF, 92 KB)

Protokoll 2014-11-26 (PDF, 295 KB)

 

Uppdaterad: