Skolråd

Skolrådet består av rektor, representant från varje klass, samt en representant från varje arbetslag på skolan. Skolrådet träffas två gånger per termin kl. 18.30-20.00. Frågor som ska behandlas ska vara av betydelse för elever, vårdnadshavare och verksamhet. Vid större förändringar presenterar rektor ett förslag och ger rådet tillfälle till synpunkter innan beslut tas. Tanken är också att skolrådet ska vara ett bollplank för rektor och skolans personal.

Senaste skolrådsprotokoll

Uppdaterad: