Skolpsykolog

Jag heter John Repic och jag arbetar som skolpsykolog på Pluggparadiset sedan vårterminen 2018. Du kan träffa mig på skolan på onsdagar och torsdagseftermiddagar.

Jag arbetar för att främja elevhälsan på Pluggparadiset och för att skapa förutsättningar för att alla elever ska lyckas i skolan. Mina arbetsuppgifter består bl.a. av att erbjuda handledning, öka kunskaperna om psykisk hälsa och ohälsa, genomföra utredningar, samordna kontakter med sjukvården och bidra med psykologisk kunskap i elevhälsoteamet.

Du är välkommen att ta kontakt med mig vid behov eller om du har frågor. Tänk på att inte skicka känslig information via e-post, ring upp mig istället.

John Repic

Skolpsykolog
27 augusti 2018