Skolpsykolog

Jag heter Josefin Danielsson och jag arbetar som skolpsykolog på Pluggparadiset. Jag finns på skolan tisdag till fredag.

Som skolpsykolog arbetar jag med hälsofrämjande och förebyggande arbete på individ- grupp- och organisationsnivå. Jag ingår i skolans elevhälsoteam och arbetar handledande och konsultativt gentemot skolpersonal och arbetslag.

Det går bra att vända sig till mig för hjälp i frågor som rör elevens psykiska hälsa och skolsituation. Jag genomför i samråd med vårdnadshavare psykologbedömningar och kan vid behov hjälpa till att remittera/ hänvisa till vårdgivare utanför skolan. 

Jag har också vissa samtalskontakter med elever och vårdnadshavare vid skolrelaterad problematik.

Josefin Danielsson

Skolpsykolog
Uppdaterad: