Skolpsykolog

Jag heter Karin Wallén och jag arbetar som skolpsykolog på Pluggparadiset sedan höstterminen 2019.

Jag arbetar för att främja elevhälsan på Pluggparadiset och för att skapa förutsättningar för att alla elever ska lyckas i skolan. Mina arbetsuppgifter består bl.a. av att erbjuda handledning, öka kunskaperna om psykisk hälsa och ohälsa, genomföra utredningar, ha samtalskontakter med elever vid skolrelaterad problematik, samordna kontakter med sjukvården och bidra med psykologisk kunskap i elevhälsoteamet.

Det går att nå mig på telefonnummer 018-7276763 eller via e-post karin.wallen@uppsala.se

Karin Wallén

Skolpsykolog
Uppdaterad: