Välkomna till ett nytt läsår!

Nu närmar sig skolstarten och vi ser fram emot ett nytt läsår då vi får träffa både nya och gamla elever.

Måndagen den 17 augusti hälsar vi äntligen alla elever varmt välkomna till ett nytt läsår på Pluggparadiset. Lärare och fritidspersonal är redo att ta emot i respektive klassrum när skoldagen börjar kl. 8.15. 

Information från respektive klass kommer att skickas hem under första skolveckan. Har du redan nu frågor gällande fritids eller annat så tveka inte att kontakta någon av oss.

Vi ser fram emot ett lärorikt läsår tillsammans!

Med vänlig hälsning,

Ulrika Nissemark och all personal på Pluggparadiset

7 augusti 2020