Välkomna till ett nytt läsår!

Nu närmar sig skolstarten och vi ser fram emot ett nytt läsår då vi får träffa både nya och gamla elever.

Måndagen den 19 augusti hälsar vi äntligen alla elever varmt välkomna till ett nytt läsår på Pluggparadiset. Lärare och fritidspersonal är redo att ta emot i respektive klassrum när skoldagen börjar kl. 8.15. 

Information till respektive klass kommer att skickas hem under veckan och vi får uppdaterade kontaktuppgifter via Unikum. Har du redan nu frågor gällande fritids eller annat så tveka inte att kontakta någon av oss.

Vi ser fram emot ett roligt och lärorikt läsår tillsammans!

Med vänlig hälsning

Ulrika Nissemark, Matilda Presthus och all personal på Pluggparadiset

12 augusti 2019