Pilotskola puls för ökad inlärning

Pluggparadiset är en av sju skolor i Uppsala kommun som är pilotskola i projektet Puls för ökad inlärning.

Projektets syfte är att få elever att röra på sig mer utöver den ordinarie idrottsundervisningen. På vår skola erbjuds åk 4-5 varje torsdag kl.7.50 - 8.15 att delta på ett pulshöjande pass. Vår förhoppning är att kunna mäta om de deltagande eleverna höjer sina resultat i t.ex. matte. 

Vi har även 30 pulsklockor som vi inte bara kan använda på idrottsundervisning utan också på de pulshöjande passen.

Hela skolan har också en piggelinbana som sträcker sig över hela skolgården som klasserna under 4-5 minuter varje dag springer i den mån det är möjligt.

I och med vårt deltagande i detta projekt utvecklar vi oss hela tiden för att nå rörelse varje dag.  

26 augusti 2018