Ansökan om skolskjuts

OBS! Vi vill uppmärksamma er alla på att ansökan som ska lämnas till Antagningsenheten Skolskjuts för nästkommande läsår senast 5 april-19, gäller endast för växelvis boende, trafiksäkerhet och funktionsnedsättning. Alla ska inte ansöka om skolskjuts.

Via länken nedan hittar ni information om hur man ansöker om skolskjuts vid speciella omständigheter. 

Skolskjuts (PDF, 59 KB)

Ansökan skolskjuts/elevresa  (PDF, 76 KB)

Utlåtande avseende ansökan om skolskjuts/elevresa (PDF, 61 KB)

(Ansökan om skolskjuts ska ske senast 5 april för att du ska vara garanterad skolskjuts till skolstart 2019. Ta först reda på om du har rätt till skolskjuts, gör sedan din ansökan.)

28 mars 2019