Förskoleklass

Förskoleklasserna  arbetar skolförberedande men leken får alltid ett stort utrymme. Liksom i årskurs 1, där det läggs ett stort fokus på läs- och skrivinlärning, arbetar förskoleklasserna med språklig medvetenhet utifrån Bornholmsmodellen och bokstavskännedom. 

Uppdaterad: