Skola

Pluggparadiset är en kommunal F-5 skola med ca 355 elever, 56 elever i förskoleklass och 299 elever i grundskolan. Skolan har ett fritidshem, uppdelat i två avdelningar, som är väl integrerad med övrig skola. På fritidshemmet finns ca 220 elever. Skolan har ca 45 medarbetare med god utbildning och erfarenhet för sitt arbetsområde.

Pluggparadiset är en skola där elever och medarbetare trivs och mår bra. Skolan har ett högt söktryck vilket gör att vi har maximalt antal elever i de flesta klasserna, dvs 28 elever/klass. 75% av elevernas vårdnadshavare har eftergymnasial utbildning och det socioekonomiska förhållanden i området gör att skolan har ett lågt strukturstöd.

Det finns ett väl utvecklat samarbete med övriga skolor i området både bland skolledare och lärare. Skolan leds av en rektor och biträdande rektor och är organiserad i en arbetsorganisation och i en utvecklingsorganisation. Skolan har ett väl fungerande elevhälsoteam med representation från samtliga kategorier utifrån skollagens krav. Skolan har goda resultat och ett väl utvecklat samarbete med vårdnadshavare. Elevernas trygghet, lärande och kunskapsutveckling står i fokus.

På Pluggparadiset har vi en fadderverksamhet där förskoleklassen samverkar med årskurs 3, årskurs 1 samverkar med årskurs 4 och årskurs 2 samverkar med årskurs 5. Fadderverksamhetens syfte är att skapa en gemenskap mellan barn i olika åldrar och skapa trygghet för eleverna. Arbetet utgår ofta utifrån vårt värdegrundsträd.      

                                                              

Uppdaterad:

Andra sidor under: Skola