Skola

Pluggparadiset är en skola med cirka 340 elever, från förskoleklass upp till årskurs fem. Vi har skolbarnomsorg för eleverna i förskoleklass upp till årskurs tre. 

På Pluggparadiset har vi en fadderverksamhet där förskoleklassen samverkar med årskurs 3, årskurs 1 samverkar med årskurs 4 och årskurs 2 samverkar med årskurs 5. Fadderverksamhetens syfte är att skapa en gemenskap mellan barn i olika åldrar och skapa trygghet för eleverna. Arbetet utgår ofta utifrån vårt värdegrundsträd.      

                                                              

Uppdaterad:

Andra sidor under: Skola