Åk 3-6

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga (Lgr11, sid. 9).

I årskurs 3 har många elever kommit igång med sitt läsande och skrivande. Vi arbetar med att vidareutveckla och stimulera dessa färdigheter. Eleverna ska få känna glädje över att kunna läsa olika typer av texter. Vi arbetar med att fördjupa och befästa elevernas matematiska kunskaper. Vi jobbar med forntiden, Uppsala och bekantar oss med det för eleverna nya ämnet slöjd. På våren i årskurs 3 genomförs nationella prov i svenska och matematik.

I årskurs 4 arbetar vi med att stimulera läsningen. Vi arbetar även med hur man kommunicerar och uttrycker sig skriftligt och muntligt i det svenska språket i olika sammanhang, till exempel genom att arbeta med olika genrer. I matematik arbetar vi med grundläggande matematiska färdigheter. Vi lägger stor vikt vid färdighetsträning, men även matematiska diskussioner och laborationer utgör en viktig del av undervisningen. Kommunikation på engelska är en viktig förmåga i vårt samhälle. Vi lägger stor vikt vid att elever vill, kan och vågar kommunicera på engelska i tal och skrift. I årskurs 4 arbetar vi med Sveriges historia och geografi och med Sveriges natur och djurvärld.   

I årskurs 5-6 lägger vi i svenska vikten vid genretextskrivning och god läsförståelse. I matematiken fortsätter vi att fördjupa och befästa de grundläggande färdigheterna. Vi uppmuntrar eleverna att samtala om matematik och tillsammans har vi många matematiska diskussioner. Vi arbetar med olika teman, så som Europa, krafter i naturen som formar jordens yta och hållbar utveckling. Vi gör naturvetenskapliga experiment och för diskussioner där vi vill skapa ett miljötänkande hos våra elever.

Uppdaterad: