Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Alla barn och elever har rätt att vara sig själva och bli behandlade med respekt.

Läs om vårt arbete i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling (PDF, 278 KB)

Vi har även utarbetat en elevversion för att eleverna skall kunna vara delaktiga i arbetet.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - elevversion (PDF, 1 MB)

Uppdaterad: