Likabehandling

Alla barn och elever har rätt att vara sig själva och bli behandlade med respekt.

Läs om vårt arbete i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Likabehandlingpsplan

Vi har även utarbetat en elevversion för att eleverna skall kunna vara delaktiga i arbetet. 

Elevversion likabehandlingsplan (PDF, 1 MB)

14 augusti 2018