Skolans regler

På Pluggparadiset

 • kommer vi i tid
 • har vi ett vårdat språk
 • leker vi innanför skolgårdsgränserna
 • går vi ut på rasterna
 • går vi hem eller till fritids efter skoldagens slut
 • är vi rädda om våra saker och håller rent och snyggt både inne och ute
 • plockar vi in leksaker efter rasterna och skolans slut
 • kastar och spelar vi boll utomhus
 • klättrar vi enbart i klätterställningen
 • låter vi snö, kottar, sten eller sand ligga kvar på marken
 • stänger vi av mobiltelefonerna
 • låter vi andras cyklar och saker vara i fred

(Observera att skolan inte har någon försäkring som täcker förlust eller skada av mobiltelefon)

Konsekvenser

Vid brott mot våra regler gör skolans personal de insatser som krävs i följande ordning:

 • Samtal med eleven
 • Vårdnadshavare kontaktas
 • Eleven kallas till samtal med rektor
 • Vid upprepade brott mot reglerna kallas eleven tillsammans med vårdnadshavare till samtal med rektor och berörd personal
 • Ärendet bereds i elevhälsoteamet

    Rektor/Elevrådet

Uppdaterad: