Skolans regler

På Pluggparadiset

 • kommer vi i tid
 • har vi ett vårdat språk
 • leker vi innanför skolgårdsgränserna
 • går vi ut på rasterna
 • går vi hem eller till fritids efter skoldagens slut
 • är vi rädda om våra saker och håller rent och snyggt både inne och ute
 • plockar vi in leksaker efter rasterna och skolans slut
 • kastar och spelar vi boll utomhus
 • klättrar vi enbart i klätterställningen
 • låter vi snö, kottar, sten eller sand ligga kvar på marken
 • stänger vi av mobiltelefonerna

(Observera att skolan inte har någon försäkring som täcker förlust eller skada av mobiltelefon)

Konsekvenser

Vid brott mot våra regler gör skolans personal de insatser som krävs i följande ordning:

 • Samtal med eleven
 • Vårdnadshavare kontaktas
 • Eleven kallas till samtal med rektor
 • Vid upprepade brott mot reglerna kallas eleven tillsammans med vårdnadshavare till samtal med rektor och berörd personal
 • Ärendet bereds i elevhälsoteamet

    Rektor/Elevrådet

Uppdaterad: