Förväntansdokument

Ni kan förvänta er av oss som personal:

 • Att vi följer våra styrdokument.
 • Att alla elever har en individuell utvecklingsplan, som visar elevens kunskapsutveckling.
 • Att vi arbetar för att skapa trygghet och en trivsam skolmiljö för barn och vuxna både ute och inne.
 • Att alla barn ska bemötas med hänsyn, vänlighet, respekt och jämställdhet.
 • Att vi organiserar arbetet så att varje barn lär känna fler barn och vuxna.
 • Att de vuxna hjälper barnen att lösa konflikter.
 • Att vi arbetar aktivt mot mobbning, våld, rasism och sexism, enligt skolans likabehandlingsplan.
 • Att vi vill ge alla barn stöd efter behov.
 • Att vi samarbetar kring ditt barn.
 • Att vi utvärderar och ständigt arbetar med att förbättra kvalitén.

Vi förväntar oss av dig som elev:

 • Att du kommer i tid, har ätit frukost och är utvilad.
 • Att du tar ansvar för ditt skolarbete och med hjälp av din lärare arbetar utifrån måldokument och din individuella utvecklingsplan.
 • Att du respekterar att alla har rätt till arbetsro.
 • Att du uppträder hänsynsfullt, artigt och vänligt mot alla barn och vuxna och använder ett vårdat språk.
 • Att du lyssnar på andra och väntar på din tur då flera ska samsas om uppmärksamheten.
 • Att du hjälper till att hålla skolan ren och snygg.
 • Att du ser till att det du behöver under skoldagen finns, ex. idrottskläder, läxböcker, mellanmål.
 • Att du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och läxor.
 • Att du följer skolans regler.

Vi förväntar oss av dig som vårdnadshavare: 

 • Att du sätter dig in i ditt barns individuella utvecklingsplan, kommer förberedd inför utvecklingssamtal och tar del av skolans måldokument.
 • Att ditt barn har rätt utrustning och är förberett för att delta i alla aktiviteter under dagen.
 • Att ditt barn är utvilat och har ätit frukost.
 • Att ledigheter utöver skolloven undviks.
 • Att du hämtar ditt barn på Fritids minst en gång per vecka. 
 • Att du stöttar ditt barn med dess hemuppgifter och ser till att de sköts.
 • Att du tar del av information från skolan och skickar tillbaka svarstalonger i tid.
 • Att du sjukanmäler ditt barn före kl 08:00 på Skola 24 tel.nr 0515-777601
 • Att du gentemot ditt barn har ett positivt förhållningssätt till skolan och dess personal.
 • Att du meddelar berörd personal om det sker förändringar i familjen som påverkar ditt barn
Uppdaterad: