Påminnelse till vårdnadshavare fritidshemserbjudande och uppsägning

Fritidshem – påminnelse till vårdnadshavare

Vid ansökan om plats på fritidshem ska båda vårdnadshavarna:

  • Uppdatera sin inkomst för den framtida placeringen, även då inkomsten är den samma som tidigare.
  • Bekräfta erbjudande av plats för att få tillgång till platsen.

Vid uppsägning av plats ska båda vårdnadshavarna:

  • Bekräfta uppsägningen för att den ska vara giltig.

 

Logga in på https://uppsala.ist.se/uppsala/login.htm

12 maj 2020