Nationella prov åk 3

Ämnesproven i matematik och svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 kommer genomföras under perioden 12 mars - 18 maj (vecka 11-20).

Ledighet beviljas ej under den här perioden. 

16 januari 2018