IKT-ambassadörer

Nu har vi startat upp vårt arbete med IKT-ambassadörer på Pluggparadiset. Deras uppgift är att utbilda och stötta sina klasskamrater i allt som rör informationsteknik och digitala verktyg samt vara en länk mellan elevernas värld på sociala medier och skolan.

I vårt arbete för att IKT ska ingå som en naturlig del av undervisningen har vi startat upp ett nytt projekt på skolan med IKT-ambassadörer. Detta gör vi för att öka användandet av elevernas IT- kunskaper i undervisningen. Vi har utsett 2 elever i varje klass i årskurserna 3-5 som har fått detta uppdrag under en tid. Dessa elever kommer efter en tid att bytas ut så att några andra elever får chansen.

IKT-ambassadörerna kommer att ha regelbundna träffar med skolans IKT-pedagog. På dessa träffar kommer de att få lära sig pedagogiska hjälpmedel och appar som de sedan kan ta med sig till sina klasser. Deras uppgift är att förmedla sina nyvunna kunskaper till sina klasskamrater. Klasserna kommer sedan att skapa pedagogiska spel eller liknande till sina fadderklasser. Därav kommer detta arbete också komma de yngre klasserna till nytta.

Våra IKT-ambassadörer har också ett uppdrag att vara länken mellan elevernas sociala liv på nätet och skolan. Det går fort i de sociala mediernas värld och det är av stor vikt att skolan hänger med och vet var eleverna befinner sig på nätet.

9 december 2016