Corona, hur du skyddar dig själv och andra

En påminnelse om grundläggande förhållningssätt under Corona-tider översatt på olika språk

Här kommer information översatt på olika språk om hur du skyddar dig själv och andra från smittspridning:

Arabiska (PDF, 118 KB)

Engelska (PDF, 88 KB)

Finska (PDF, 89 KB)

Somaliska (PDF, 91 KB)

Svenska (PDF, 98 KB)

14 april 2020