Behåll era skolkort från UL!

När eleverna får sina skolkort från Upplands Lokaltrafik så får de med ett informationsbrev, där det framgår att :

Kortet ska sparas under hela din skolgång.

Inför varje nytt läsår laddas kortet genom en ”läsårsbiljett”.

Skolkortet gäller från förskoleklass (eller när man började skolan) t.o.m. gymnasiet - så länge eleven har en aktiv skolplacering som gör att eleven är berättigad till skolkortet i Uppsala kommun. 

Nya elever till hösten som är berättigade skolkort, kommer få denna information bifogad tillsammans med sitt skolkort innan skolstarten.

Läs mer informtation från UL nedan

UL - spara kortet över sommaren (PDF, 85 KB)

Informationsbrev UL (PDF, 360 KB)

17 maj 2016