Information från antagning skolskjuts

Behöver du ett busskort av särskilda skäl? Antagning Skolskjuts vill påminna om att det nu börjar bli dags för vårdnadshavare att söka ev skolkort/skoltaxi utifrån eventuella särskilda skäl såsom tex Växelvis boende, Funktionshinder eller särskilt svår trafiksituation. Ansökan ska vara Antagningsenheten tillhanda senast 31 Mars 2017.

Mer info hittar du här (PPTX, 197 KB)

24 januari 2017