Basprogram och vaccinationer

Här följer en beskrivning av vad elevhälsa med medicinskt ansvar erbjuder elever i grundskolan

Förskoleklass

Hälsobesök med förälder.

I förskoleklass inbjuds elev och förälder till skolsköterskan för ett hälsobesök med samtal om inlärning, hälsa och livsstil. Hälsoundersökning av längd, vikt, syn och hörsel.

År 2
Hälsobesök och vaccination.

Under skolår 2 erbjuds eleverna ett hälsobesök med samtal om inlärning, trivsel och kamratrelationer. Hälsoundersökning av längd och vikt samt synkontroll vid behov. Eleverna vaccineras mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR). Mer om vaccinationer kan läsas på http://www.uppsala.se/sv/Utbildningbarnomsorg/Skolhalsovard/

År 4
Hälsobesök.

Förnyad hälsouppgift inhämtas från elev och vårdnadshavare. Alla elever erbjuds ett hälsobesök innefattande en hälsoundersökning och hälsosamtal. Samtalet berör elevens inlärning, hälsa och livsstil. Hälsoundersökning av längd, vikt, rygg och syn vid behov.

År 5
Vaccination mot HPV (humant papillomvirus) som kan orsaka livmoderhalscancer, erbjuds flickor i årskurs 5 (2 doser).

År 7
Hälsobesök.

I år 7 erbjuds ett hälsobesök innefattande en hälsoundersökning och ett hälsosamtal. Förnyad hälsouppgift inhämtas från både elev och vårdnadshavare. Hälsosamtal kring inlärning, hälsa, livsstil och ANT (Alkohol, Narkotika och Tobak). Hälsoundersökning av längd, vikt, rygg och syn vid behov.

Uppdaterad: