Basutredning

På elevhälsomötet (EHM) kan beslut tas om att utföra en basutredning. Utredningen innehåller en pedagogisk/social, en psykologisk och en medicinsk del. En basutredning ger en fördjupad förståelse för elevens styrkor och svagheter och ligger till grund för åtgärder i elevens närmiljö, men också till vidare remiss till specialistnivå, t.ex. VITS-team eller Konsultativt stöd.

14 augusti 2018