Elevråd

Genom arbetet med kontinuerliga klassråd och elevråd ges eleverna verktyg för att lära sig hur demokratiska beslut fattas och följs upp.

Vi har ett aktivt elevråd som träffas varannan vecka. Elevrådsmötena hålls av en ordförande i årskurs 5 med stöd av en ansvarig pedagog. Alla klasser har en klassrepresentant som tar upp frågor och idéer som kommit upp på klassrådet från klassen. Elevrådet har en sekreterare som skriver protokoll på varje möte.

Exempel på frågor som elevrådet varit med och påverkat är skolgårdens utformning, rastaktiviteter, rörelsebana, olika turneringar, teckningstävlingar, elevhälsofrågor och olika temadagar. 

16 augusti 2017